Spectrally Selective

IQUE รุ่น เสปคทรัลลี ซีเลคทีฟ เป็นฟิล์มคุณภาพเยี่ยม ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเลือกกรองรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาฟิล์มชนิดเดียวกัน ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่คิดประดิษฐ์ IQUE สามารถสร้างฟิล์มกรองแสงที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือปล่อยให้แสงผ่านเข้ามาได้ดี และป้องกันรังสีอินฟราเรด ในการเคลือบฟิล์มเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย

IQUE รุ่น เสปคทรัลลี ซีเลคทีฟ สามารถป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ ให้ความเป็นส่วนตัวสูง โดยโปร่งใสพอที่แสงจะผ่านได้มาก ขณะที่ตัดแสงสะท้อนได้มากที่สุด IQUE รุ่น เสปคทรัลลี ซีเลคทีฟเป็นผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการฟิล์มชั้นเลิศ ประสิทธิภาพเหนือชั้น นี่คือคุณภาพล้วนๆ ที่คุณจะสามารถมอบให้แก่ตัวเอง

The Singapore Green Building Council (SGBC) ได้ให้การรับรองฟิล์ม IQUE รุ่น เสปคทรัลลี ซีเลคทีฟ เป็นวัสดุก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก SGBC ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจริง การรับรองครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันว่า ฟิล์ม IQue เป็นเทคโนโลยีฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง และมีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม