Performance

          ชุด IQue Performance เป็นชุดฟิล์มที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับราคา และยังสามารถป้องกันรังสีอินฟราเรดที่มีความเข้มข้นสูงได้มากกว่าฟิล์มย้อมสีทั่วไป เหมาะแก่การใช้ในที่พักอาศัย หรืออาคารพานิชย์ที่ต้องการควบคุมแสงขั้นสูง

          IQue Performance จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสถาปนิกที่จะจัดหาฟิล์มกรองแสงที่ดีมีคุณภาพและราคาประหยัดมาให้แก่เจ้าของบ้าน

Performance