Generation 2

          การคิดค้นสารเคลือบกระจก 10 ชั้น ของ IQUE 53II เป็นที่หนึ่ง และเป็นผู้นำของโลก เราได้พัฒนามากว่า 10 ปีโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องฟิล์มกรองแสงโดยเฉพาะที่ชื่อ Gene Woodard เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่คิดค้น ฟิล์มติดกระจก 10 ชั้น ที่ป้องกันการแตกกระจายของกระจกได้เป็นอย่างดี

          Generation 2 เหมาะสำหรับผู้ใช้ทีต้องการเพิ่มความทันสมัยให้กับอาคารหรือบ้านของผู้ใช้ IQUE 53GII สามารถป้องกันรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ได้ถึง 96% แสงสว่างสามารถส่องผ่านได้ 58% ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตถึง 99.99% มีค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.47 การสะท้อนแสง 7.5% จึงทำให้กระจกใสเงาและเป็นธรรมชาติ